Mắt trái xuất hiện ổ cắm

Tội nghiệp con chó nhỏ này. Tôi tên là gấu. Tôi đã bị một chiếc xe chạy qua. Mắt trái của tôi xuất hiện ổ cắm. Cảm ơn Sally Brow rất nhiều vì  lòng tốt của anh. Anh đã cứu mạng tôi. Tôi đangchụp X Quang và tôi sẽ có một ca phẫu thuật ngay thôi. Chủ của tôi đâu rồi? Hic hic. Tôi phải phục hồi sớm và tôi sẽ cần bạn giúp tôi tìm một gia đình.

k n

Author Info

21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3