Thông tin đăng ký

  ĐựcCái


  Đặt lịch hẹn

  Bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để đặt lịch hẹn theo thông tin sau

  Phone : 08 3 5194 182 - 0909063267 - 0939036637

  Email : saigonpetclinic@yahoo.com

  Online Form : Fill out this form

  Lưu ý:

  Bạn nên điền đầy đủ thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ để xác nhận cuộc hẹn và có tư vấn phù hợp

  Những điều bạn có thể làm trước khi đến cuộc hẹn

  • Chuẩn bị các kết quả khám trước đây nếu có
  • Quá trình điều trị trước đó
  • Tìm hiểu rõ phản ứng của thú cưng
  • Sử dụng phương thức vận chuyển phù hợp