Trung Tâm Mắt Quốc Gia Singapore cam kết cung ứng các dịch vụ khám chữa bệnh với chất lượng chuyên môn cao, luôn được đảm bảo.

Bộ phận quản lý lâm sàng với 6 nhân viên hỗ trợ trưởng khoa, Bác sĩ Edmund Wong người chịu trách nhiệm trong việc điều phối các hoạt động quản lý ở SNEC.

Mục tiêu của Bộ phận quản lý lâm sàng là đảm bảo mang đến cho các bệnh nhân chất lượng chăm sóc mắt cao và toàn diện. Bộ phận quản lý lâm sàng có một hệ thống xem xét và đánh giá quy trình và hiệu quả điều trị cho bệnh nhân và liều lượng điều trị phải có định hạn và tiêu chuẩn. Thêm vào đó, tất cả ca phẫu thuật đều được lưu trữ lại để xem xét, khảo sát và cũng dùng làm tài liệu đào tạo và giảng dạy.

Bộ phận quản lý lâm sàng kiểm tra, đánh giá hơn 10,000 ca phẫu thuật hàng năm. Hiện nay, bộ phận đang theo dõi hơn 30 chỉ định với những chuyên khoa theo sau: Phẫu thuật Đục Thủy Tinh Thể, Phẫu thuật võng mạc – thủy tinh thể, Phẫu thuật Tật khúc xạ (LASIK), Phẫu thuật Giác Mạ, Phẫu thuật Cườm Mắt, Phẫu thuât mắt ở Trẻ em và Phẫu thuật Lác mắt.

Hằng năm, các kết quả khảo sát cũng như các phân tích khuynh hướng chung đều được thông báo đến tất cả các khoa, các điều dưỡng viên và nhân viên hành chánh. Đây là một phần trong chương trình đào tạo và giảng dạy nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả điều trị và chất lượng dịch vụ chăm sóc bệnh nhân.

Được sự ủng hộ mạnh mẽ của quản lý cấp cao, văn hóa chất lượng và cải tiến chất lượng đã được tạo dựng và được mọi người chấp nhận và thực hiện tại Trung Tâm Mắt Quốc Gia Singapore (SNEC).

Việc thu thập dữ liệu các kết quả lâm sàng là một việc làm đầy thử thách. Thống kê từ các viện khác cũng được đưa ra so sánh. Các viện cũng nên đưa ra các chuẩn mực của các kết quả lâm sàng để việc thu thập và trình bày kết quả lâm sàng đạt được mức chính xác ổn định và có thể so sánh được.

Đăng ký lịch hẹn